Encyklopedie piva: Role hustoměru při vaření

S hustoměrem jste se nejspíše setkali již v hodinách chemie či fyziky na základní škole. Zdánlivě jednoduchý nástroj fungující na principu Archimédova zákona hrál však nezastupitelnou roli ve vývoji techniky vaření piva.

Masivnější rozvoj hustoměrů nastal v 18. století a měl vliv na to, jak sládci přistupovali k užívání sladu. Pro tmavá piva se do té doby používal slad tmavý, pro světlá naopak světlý. Světlý slad byl sice dražší, zároveň se z něj dalo získat více extraktu.

Od té doby pivovarníci raději vaří ze světlého sladu a pomocí hustoměru přidávají takové množství, aby bylo pivo správně uvařené a připravené.