V Bruselu vznikl svaz nezávislých pivovarů

Malé evropské pivovary bude nově sdružovat společná instituce. Independent Brewers of Europe (Nezávislí evropští pivovarníci, IBE) mají za sebou první ustavující schůzi.

Na vznik nového nezávislého svazu upozornil server pivni.info s odkazem na vyjádření Českomoravského svazu minipivovarů. Za něj se první schůze v Bruselu na konci září účastnil viceprezident Martin Hájek.

Cílem svazu je sjednotit malé výrobce piva tak, aby vytvořili jednotný hlas při unijních a celoevropských jednáních. Má se tak usnadnit jejich komunikace s vnějšími organizacemi, jak komerčními, tak legislativními nebo státními.

Doposud žádné podobné sdružení neexistovalo, malé pivovary tak měly v rámci Evropské unie problém dávat své požadavky dostatečně najevo. Díky sjednocení bude snadnější komunikovat postoje nezávislých pivovarníků například v médiích.

Minipivovary přitom poukazují na to, že v rámci odvětví dodržují kvalitativní standardy a jsou stále významnějším zaměstnavatelem a ekonomickým hráčem celého unijního prostoru. V Evropské unii nyní funguje více než pět tisíc minipivovarů.

V současnosti je do svazu zapojeno celkem devět zemí, kromě Česka se jedná o Francii, Itálii, Dánsko, Irsko, Švédsko, Spojené království, Španělsko a Nizozemsko.

Facebook Komentáře

Související